Непотврдени

сите сељаци

01:16 Sep 7 2012 ул. Македонија

Опис
на ул. Македонија шета се и сешто. Од тоа се и сешто често ми е случува некој да ми довикне нешто (најчесто на албански) или да се бутка во мене додека се разминеме. Бидејќи поминувам на улицата најмалку два пати во денот тоа се случува многу често. Изгледа никој не ги воспитал младите луѓе (па и постарите) во Македонија дека не е културно да се однесуваат така. Барем да ми довикнат на македонски па да разберам што ми зборуваат :)
Повеќе податоци
Вие сте: Жртва
Се случува: повеќе од 5 пати
Тип на место: улица или паркинг
Пријавивте ли во полиција?: Не
Колку сте задоволни од односот на полицијата?: Не знам

Незадолжителни податоци - Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Превара

21:00 Aug 09, 2012

Автобус на Руле Турс, 0 Kms

Навреда

13:53 Aug 31, 2012

Партизанска, автобуска линија 2, 0 Kms

Следење

21:30 Jun 08, 2012

Во Центар, 0 Kms

Напад во влез

05:15 Mar 07, 2012

Паркингот позади Дом на Градежници, Центар, Скопје, 0 Kms

манијак од пред влез

22:15 Oct 20, 2012

ул. „Васил Главинов“ блок 10, влез 4, 0 Kms